Oszuści bankowi

by Jerzy Malinowski

Kłamstwo na kłamstwie – nałożona kara nigdy nie została zrealizowana. Bank naprawia szkody – kolejne kłamstwo. Nikt z pracowników banku w tej niebotycznej aferze nie został aresztowany, a to ci właśnie oszuści bankowi namawiali klientów na przestępczy proceder.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Alior Bank kary pieniężne na łączną kwotę 10 mln zł za liczne naruszenia przepisów przy oferowaniu inwestycji w fundusze W Investments. Kara mogłaby sięgnąć nawet 0,5 mld zł, ale nadzorca wziął pod uwagę fakt, że bank naprawia szkodę i odkupuje od poszkodowanych inwestorów feralne certyfikaty

KNF wystawiła Aliorowi rachunek za oferowanie funduszy W Investments. Pierwsza kara w wysokości 1 mln zł została nałożona za istotne naruszenia między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed 1 listopada 2015 r., a druga kara w wysokości 9 mln zł za naruszenia wspomnianej ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 21 kwietnia 2018 r.

Dodajmy, że w obu wypadkach kary mogły być znacznie surowsze. Maksymalny wymiar pierwszej sięgał 10 mln zł, a drugiej aż 483 mln zł. Łącznie bank mógłby więc zapłacić nawet blisko 0,5 mld zł! O łagodniejszym potraktowaniu zdecydowała postawa Aliora. Bank przyjął ugodową postawę wobec osób, które za pośrednictwem banku złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. Obecnie Alior jest na etapie zawierania z tymi osobami porozumień, na podstawie których odkupuje feralne certyfikaty inwestycyjne.

– W każdym z przypadków zidentyfikowane naruszenia obejmowały:

– brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
– brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
– świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta,
– przekazywanie klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych – czytamy w komunikacie KNF.

Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Banku w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Z ustaleń przeprowadzonego postępowania wynika, że miały miejsce między innymi przypadki braku zawierania przez bank pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku.

Alior Bank łamał też prawo świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów, z którymi nie zawarł wcześniej żadnej umowy na tego rodzaju usługi. Jak podaje KNF, ustalenia postępowania wykazały, że pomimo braku umów pracownicy banku e-mailami przekazywali klientom informacje i udzielali im wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI.

Przypomnijmy, że Piotr W. (twórca Domu Maklerskiego WI oraz funduszu W Investments) oraz 6 osób z firm zarządzających funduszami, od marca przebywają w areszcie. Zdaniem śledczych, fundusze działały jak piramida finansowa. Za ich sprawą ponad 2 tys. osób straciło 600 mln zł. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 mln zł. Piotrowi W. prokuratura postawiła zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

We wtorek Alior Bank jest gwiazdą sesji. Od rana notowania zyskiwały ok. 5 proc., co było reakcją na wyniki za II kwartał i sygnały zarządu, że rezultaty II półrocza będą znacznie lepsze. Około godziny 15:00, gdy na rynek trafił komunikat KNF, notowania znów ruszyły mocniej w górę. Inwestorzy mając na uwadze wysokość nałożonej kary (symboliczna w stosunku do możliwej maksymalnej) odetchnęli z ulgą, szczególnie, że jeszcze w styczniu Puls Biznesu informował o wiszącej nad bankiem „megakarze”. Na ostatniej prostej sesji akcje Alior Banku drożeją o blisko 10 proc.

 

Przeczytaj także

Zostaw komentarz

W ramach witryny stosujemy pliki cookies. Akceptuj